LinhKorea THỜI TRANG THIẾT KẾ HÀN QUỐC

Hotline : 094 146 8877

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
Dưới đây là các điều khoản sử dụng của website Linh Korea. Một khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite Linh Korea cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website. Linh Korea có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập vào website.

1. Quyền hạn của Linh Korea

• Linh Korea có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

• Linh Korea có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.

• Linh Korea có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gởi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.

• Nguồn tài nguyên trên chuyên mục Diễn đàn là do người sử dụng đăng tải lên, và Linh Korea hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên.

• Linh Korea có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Trách nhiệm của người sử dụng

• Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân cung cấp cho trang web khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

• Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

• Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác.

• Không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

• Không được gây trở ngại, hạn chế cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.

3. Sản phẩm của những chủ thể khác trên website

• Linh Korea có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của Linh Korea, do đó Linh Korea sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.

• Linh Korea sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.