Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ thời trang Linh, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ thời trang Linh.
Thời trang Linh sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng website của thời trang Linh, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.
Trang web của thời trang Linh coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của thời trang Linh.
Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ tại hệ thống dữ liệu bán hàng của thời trang Linh mãi mãi cho tới khi bạn muốn thay đổi bằng cách liên hệ với chúng tôi.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật hoàn toàn ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu cung cấp.